O mně


Jmenuji se Ilona Kudláčková. Jsem  akreditovaný výživový poradce a zabývám se výživovým poradenstvím pro jednotlivce i firmy.


Původní profese zdravotní sestry a zdravotnické vzdělání mi umožňuje hlubší vhled do fungování lidského těla a uvědomování si souvislostí. 


V poradenství uplatňuji celostní přístup, to znamená, že kladu velký důraz na všechny souvislosti, nejen výživu, ale i na  spánek, pohyb, pitný režim, psychickou pohodu, zátěž chemickými látkami ve stravě a v kosmetice.


  • Zúčastňuji se různých kongresů, kde si vybírám hlavně výživová témata a témata týkající se zdravotního životního stylu a získané poznatky uplatňuji v doporučení klientům. 
  • K mým koníčkům patří bylinky, které mi pomáhají doladit celková doporučení. 
  • Zajímám se také o stravu našich předků
  • Poradenství dělám pro firmy i jednotlivce
  • Pracuji pro kliniku EUC jako externí konzultant pro výživu. 
  • K mým klientkám patří například tenistky Karolína a Kristýna Plíškovy.
  • Poradenství provádím i v anglickém jazyce.
  • Služby výživového poradce poskytuji pro města Praha a Kladno
  • Píši články nejenom do odborného časopisu ReGeNeRaCe.