Měření InBody 270 základní s interpretací


 • odrazový můstek k uskutečnění vašich změn
 • velmi rychlé a přesné měření na nejnovějším typu InBody, přesnost CT
 • složení těla : celková voda, bílkoviny, minerální látky, hmotnost

  BMI, procento tuku, analýza sval-tuk, hmotnost kosterních svalů, hmotnost tuku, segmentální analýza svaloviny (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha) segmentální analýza tuku (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha) 
 • fitness skóre
 • kontrola hmotnosti (doporučená hmotnost, kontrola tuků, kontrola svalů - vypočítaná doporučení). 
 • zkoumané parametry (bazální metabolismus, WHR index (poměr pasu k bokům),
 • viscerální tuk vcm2 (VFA),
 • stav tělesné zdatnosti doporučené vypočítané hodnoty pro vás.
 • tabulka výdeje kalorií dle vaší hmotnosti a typu (kolik spálíte PRÁVĚ VY)
 • Interpretace pomocí QR kódu Impedance každého segmentu a frekvence zvlášť.
 • Výsledky ihned k dispozici, výstup si odnášíte si domů
 • pozn. není vhodné pro těhotné a lidi s kardiostimulátorem
 • Rozsah váhy 10 - 250kg
  Rozsah věku 3 ~ 99 let
  Rozsah výšky 95 ~ 220 cm 

 • kontraindikací je těhotenství a kardiostimulátor


cena: 400,- Kč, bez interpretace, 500,- Kč s interpretací, cca 30min (doporučuje se na poprvé)

VÝSTUP SI ODNÁŠÍTE DOMŮ

For English Speaking 
InBody and nutrition consultation in English, contact 778 039 777

Napsali jste o měření InBody


...mám nyní již mnohem lepší představu o struktuře svého těla ...

Po dlouholetém měření tělesných parametrů na levných čínských vahách  (kde jsem se s ohledem na jejich cenu a kvalitu soustředil spíše na sledování trendů než na přesnost jednotlivých hodnot), jsem se konečně rozhodl absolvovat profesionální měření na přístroji In Body 270, neboť
jsem došel k názoru, že v určitém místě cesty k lepší fyzické schránce
by k tomu bylo vhodné přidat i znalost přesnějších parametrů jejího
obsahu. Ačkoli jsem jakousi povšechnou znalost o způsobu a výstupech
tohoto měření měl, skutečnost mne mile překvapila. Nejprve jsem se
divil, proč to samotné měření trvá mnohem déle, než jsem očekával, ale
při čtení výsledků, které mi napoprvé kvalifikovaně okomentovala
přítomná paní fitness poradkyně, jsem pochopil, že na to dobré se
vyplatí si počkat. Nejenže jsem získal mnohem přesnější hodnoty
celkového tělesného tuku, aktivní hmoty, svalů, viscerálního tuku,
bílkovin, vody v těle a několika dalších parametrů, ale součástí měření
byla i podrobná analýza, včetně analýzy segmentální - tedy v které části
těla je kolik čeho a jakým směrem do budoucna napřít své cvičební (ale i
tvarovací a zdravotní, případně léčebné) úsilí. Přestože i nadále
pokračuji v tom každodenním domácím "levném čínském" měření, mám nyní
již mnohem lepší představu o struktuře svého těla, a to právě díky výše
uvedené "kalibraci" na profesionálním přístroji, kterou pro jistotu a
lepší výsledky hodlám několikrát ročně na stejném místě opakovat. 


Mgr. et Mgr. David Ondrejkovič 

Objednejte si základní měření InBody

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.